Prijzen en voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Puurria.

Yoga abonnement

Het cursusjaar bestaat uit een najaars- en voorjaarsabonnement gebaseerd op de schoolperiode regio Zuid. Het abonnement wordt automatisch verlengd tot opzegging.

Het voorjaarsabonnement van 8 januari t/m 5 juli 2024 bestaat uit 22 lessen op maandag en 24 lessen op dinsdag en vrijdag (zie lesrooster):

Duiven

 • Milde Hatha Yoga van 75 minuten op vrijdag (o.b.v. 24 lessen) € 252,-
 • Hatha Yoga van 90 minuten op dinsdag en vrijdag (o.b.v. 24 lessen) € 276,-

Babberich

 • Stoelyoga van 75 minuten op dinsdag (o.b.v. 24 lessen) € 228,-
 • Milde Hatha Yoga van 75 minuten op dinsdag (o.b.v. 24 lessen) € 252,-
 • Hatha Yoga van 90 minuten op maandag (o.b.v. 22 lessen) € 253,-

In overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen. In het voorjaar in 3 termijnen en in het najaar in 2 termijnen.

Lesprijzen

De yogalessen zijn inclusief een kopje thee.

 • Les van 75 minuten € 10,50 per les
 • Les van 90 minuten € 11,50 per les
 • Les van 105 minuten € 13,00 per les
 • Stoelyoga van 75 minuten € 9,50 per les
 • Zomeryoga (les tijdens zomervakantie) € 13,,00 per les
 • Proefles is gratis*
 • Individuele les 60 minuten bedraagt € 65,=. Les vindt plaats op afspraak
 • Individuele les 90 minuten bedraagt € 95,=. Les vindt plaats op afspraak

* Proeflessen kunnen gevolgd worden mits er plaats is in de groep.

Aanmelding en betaling

Aanmelding voor yoga, workshops of andere activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst van inschrijving. Voor het deelnemen aan workshops en/of andere activiteiten zie workshops.

Aanmelding kan via het inschrijfformulier. Lukt het inschrijven niet neem dan contact op.

Betaling geschiedt voorafgaand aan de yogalessen, workshops of andere activiteiten.

Je inschrijving is definitief zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen op IBAN: NL86 KNAB 0259 8879 35 t.n.v. Puurria

Instromen

Indien er plek is in de yogagroep kan er ingestroomd worden gedurende de najaars- en voorjaarsperiode en betaal je naar rato het aantal lessen.

Afmelden en inhalen

Meld je zo snel mogelijk af (via WhatsApp, e-mail of telefoon) als je een yogales niet kunt volgen. Een gemiste les kun je inhalen op een ander tijdstip, mits er ruimte is in de groep. Geef dit zo snel mogelijk aan mij door. De gemiste les kan ook ingehaald worden bij Béate Lenderink in de Kapel te Duiven. Geef dit rechtstreeks aan haar door (amodayoga.nl).

Bij langdurige ziekte of omstandigheden kun je contact opnemen met Puurria.

Opzegging

Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Het opzeggen geschiedt door het sturen van een mail of een brief. Na de maand van opzegging wordt het teveel betaalde cursusgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen, workshops en andere activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. Puurria (of de docent) is niet aansprakelijk voor blessures/ziekten, die tijdens de yogales, workshop of andere activiteit worden opgelopen door de cursisten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar fysieke en psychische welzijn. De cursist weet dat hij/zij op geen enkele wijze verplicht is oefeningen te doen.

De yogales, workshop of andere activiteit is geen vervanging voor therapie en/of geneeskundige behandeling. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de cursist de (behandelend) arts vooraf te raadplegen. Het is raadzaam klachten of blessures voorafgaand aan de les of workshop aan de docent te melden. Daar waar mogelijk zal de docent er rekening mee houden en/of alternatieve oefeningen aanbieden.

Puurria is niet aansprakelijk oor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen.

Annulering

Puurria heeft het recht zonder opgave van redenen een les te wijzigen of te annuleren. Uiteraard zal Puurria zich ten alle tijden inspannen om in het belang van de cursist te handelen.

Het niet behalen van het minimaal benodigde aantal aanmeldingen kan reden zijn voor annulering van een cursus, workshop of andere activiteit. Eventueel vooruit betaald cursusgeld wordt dan gerestitueerd.

Wijzigingen

Puurria behoudt zich de vrijheid voor de prijzen en condities én de lestijden, locaties en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte gehouden. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Privacyverklaring

Bij het aangaan van het contract ga je akkoord met de privacyverklaring.

Vakanties

De yogalessen lopen van augustus-september t/m december en van januari t/m juli-augustus met inachtneming van de schoolvakanties van regio Zuid. Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende christelijke en nationale feestdagen.

Yogalessen in de tuin tijdens de zomervakantie

Eventuele extra yogalessen buiten in de tuin in Babberich tijdens de schoolvakantie regio Zuid in juli – augustus vinden plaats in overleg op basis van belangstelling en bij goede weersomstandigheden.

Maximale snelheid op zandpad Babberich

De maximale snelheid over het zandpad is 15 km per uur. Het zandpad is kwetsbaar en door langzaam te rijden kunnen we het in conditie houden. Wij vragen je dit te respecteren en hier rekening mee te houden.